Organisatieveranderingen

Communicatie is van groot belang bij het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie. Ons Magazine is een laagdrempelige manier om hier samen mee aan de slag te gaan. Tweeledig: voor leidinggevenden om op een aantrekkelijke manier de nieuwe plannen in woord en beeld te vangen én voor werknemers, die met deze plannen samen aan de slag gaan en ze in korte tijd op praktisch wijze eigen maken.

Een aantal mensen om een ronde tafel aan het overleggen in een huiselijke, klassieke sfeer.