Cover met de deelnemers van Ons Magazine, voor het Rijk van Dommel en Aa
45 jaar, een laatbloeier, tweede jeugd, op naar een studie, sportief en bewust bezig met voeding. Maak kennis met Anna. Als het Rijk van Dommel en Aa een persoon was, dan was het Anna. Dat blijkt althans uit onze brainstormsessie.

Central Park
Even een stapje terug. We zitten hier met een gevarieerd gezelschap, vooral ambtenaren uit diverse gemeenten, van het Rijk van Dommel en Aa. Een prachtig stuk natuurgebied tussen Eindhoven en Helmond. Een gebied met potentie en ambitie. Tijdens de dag wordt zelfs een vergelijking gemaakt met Central Park, je weet wel… In New York.

Groene long
Het Rijk van Dommel en Aa moet als een groene long zijn in stedelijk gebied, een plek waar je tot rust komt. Maar hoe zorg je daarvoor? Hoe werk je als overheid samen met burgers en ondernemers. Wat maakt het Rijk uniek?

Van president tot horecaondernemer
Vandaag worden er artikelen geschreven over dit gebied. Dat doen we na de brainstorm, waarin we het gebied als 45-jarige laatbloeier typeren. Een vrouw met vele talenten, die nog ontdekt gaan worden. De ene groep maakt een indrukwekkende futuristische rondleiding voor de president van Amerika, die op werkbezoek komt. Een andere groep buigt het hoofd over de rol van het Rijk. Er wordt volop geïnterviewd. Ondernemers zijn aan het woord en ook de deelnemers zelf worden geïnterviewd. En wat worden er leuke foto’s gemaakt! Van een deelnemer die een horecaondernemer de hand schut, bijvoorbeeld. En de troon van het Rijk wordt met de nodige krachtsinspanning opgetild: alles voor de foto!

Hard werken
Een dag waar het hard werken was en dat deed iedereen ook: hard werken! Een dag waarop je niet zonder frisse ideeën en een creatieve blik kon! Zoals een deelnemer zei: ‘door deze opdracht word je gedwongen anders naar het gebied te kijken, heel verhelderend!’